Relacje z bliskimi

Dzięki scenariuszom z tego obszaru będziesz mógł/mogła poprowadzić szkolenia, które pokażą różne możliwości, jakie daje komputer i telefon z dostępem do internetu osobom, chcącym dzięki technologiom zadbać o relacje z bliskimi, ale też szukać nowych znajomości i komunikować się z ludźmi.

Scenariusze podpowiadają, jak zapoznawać ludzi z różnymi narzędziami, które mogę wesprzeć ich,  jako rodziców, które pomogą im zaoszczędzić czas, dając możliwość załatwianiu bieżących spraw przez internet, towarzyszyć dziecku w jego aktywnościach w sieci, lepiej rozumieć co ono tam robi, czego szuka, z czym się styka. Cześć scenariuszy z tego obszaru jest wprost dedykowana zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem w sieci. Dzięki szkoleniom organizowanym według udostępnionych scenariuszy uczestnicy/uczestniczki poznają także narzędzia ułatwiające im bycie w kontakcie ze znajomymi, szukanie grup osób o podobnych zainteresowaniach czy potrzebach, a także poznawanie nowych osoby. Dowiedzą się też, jak zadbać o to, żeby inni widzieli tylko te informacje, które faktycznie chcą upublicznić.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą posiadali konto w systemie e-dziennik; w związku z tym będą potrafili: śledzić postępy w nauce swojego dziecka z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz korzystać z dostępu do bieżących informacji o dziecku (oceny, frekwencja), komunikować się w różnych sprawach z nauczycielami w formie elektronicznej, komunikować się ze szkołą w formie elektronicznej,utrzymywać stałą korespondencję ze szkołą i odczytywać szkolne ogłoszenia.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą posiadali konto w systemie e-dziennik w związku z tym będą potrafili ; śledzić postępy w nauce swojego dziecka z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, korzystać z dostępu do bieżących informacji o dziecku (oceny, frekwencja, uwagi, osiągnięcia, zdania) zmienić hasło do logowania się witrynie dla rodziców, gdy go nie pamięta, lub gdy hasło wygasło zmienić dane użytkownika odczytać średnie ocen w formie wykresu komunikować się w różnych sprawach z nauczycielami w formie elektronicznej,komunikować się ze szkołą w formie elektronicznej w celach organizacyjnych komunikować się z innymi rodzicami wykorzystując e-dziennik ,korzystać e-dziennik w aplikacji na smartfonie uaktywnić usługę powiadamiania wiadomością SMS wydrukować sporządzone wydruki z witryny dla rodziców.

Po zakończeniu szkolenia osoba uczestnicząca będzie umiała odnaleźć na portalu edukacyjnym ofertę placówek oświatowych oraz przejść proces rekrutacji do wybranej placówki. W szczególności: będzie wiedziała, czym jest portal edukacyjny; zapozna się z systemem elektronicznej rekrutacji oraz ofertą placówek oświatowych; będzie umiała wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny; będzie umiała pobrać oraz wydrukować dokumenty potrzebne do podpisu, konieczne w procesie rekrutacji.

Po zakończeniu szkolenia osoba uczestnicząca będzie umiała odnaleźć na portalu edukacyjnym ofertę placówek oświatowych oraz przejść proces rekrutacji do wybranej placówki. W szczególności: będzie wiedziała, czym jest portal edukacyjny; zapozna się z systemem elektronicznej rekrutacji oraz ofertą placówek oświatowych; będzie umiała wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny; będzie umiała zdalnie zapisać dziecko do wybranej placówki oświatowej na kolejnych etapach edukacji; będzie umiała pobrać oraz wydrukować dokumenty potrzebne do podpisu, konieczne w procesie rekrutacji.

Po zakończeniu szkolenia osoba uczestnicząca będzie potrafiła zidentyfikować nieodpowiednie treści w sieci dla dziecka, ustalić z dzieckiem zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Ponadto podczas zajęć uczestnicy poznają potencjalne zagrożenia, na które mogą dzieci natrafić w sieci, a równocześnie nauczą się, jak świadomie i bezpiecznie korzystać z jej zasobów. W szczególności osoba uczestnicząca będzie umiała:założyć oddzielny profil dla dziecka w systemie; zabezpieczyć hasłem profil rodzica; pomóc dziecku zalogować się w bezpiecznej przeglądarce.

Po zakończeniu szkolenia osoba uczestnicząca będzie potrafiła zidentyfikować nieodpowiednie treści w sieci i bezpiecznie korzystać z jej zasobów. W szczególności osoba uczestnicząca będzie umiała: założyć oddzielny profil dla dziecka w systemie, zabezpieczyć hasłem profil rodzica, pomóc dziecku zalogować się w bezpiecznej przeglądarce.

Po zakończeniu szkolenia osoba uczestnicząca będzie umiała korzystać z różnych narzędzi komunikacji elektronicznej np. komunikatora Skype w relacjach z bliskimi, w zależności od potrzeb. W szczególności będzie: umiała nawiązać połączenie głosowe, rozmawiać (z wykorzystaniem wideo lub bez), umiała korzystać z komunikatorów tekstowych wysyłając i dobierając wiadomość w czasie rzeczywistym, gotowa do samodzielnego poznawania i testowania nowych narzędzi komunikacji elektronicznej.

Po zakończeniu szkolenia osoba uczestnicząca będzie: umiała korzystać z różnych narzędzi komunikacji elektronicznej np. komunikatora Skype w relacjach z bliskimi, w zależności od potrzeb. W szczególności będzie: umiała nawiązać połączenie głosowe, rozmawiać (z wykorzystaniem wideo lub bez), umiała korzystać z komunikatorów tekstowych wysyłając i dobierając wiadomość w czasie rzeczywistym, gotowa do samodzielnego poznawania i testowania nowych narzędzi komunikacji elektronicznej.

Uczestnik/ uczestniczka będzie wiedział czym jest komunikator WhatsApp, umożliwiający komunikację posiadaczom telefonów wykorzystujących połączenie internetowe swojego telefonu. Będzie potrafił/potrafiła stworzyć swój profil, dodać zdjęcie, łączyć listy kontaktów w telefonie z aplikacją WhatsApp. Ponadto będzie umiał/umiała korzystać z różnych funkcji komunikatora WhatsApp umożliwiającego telefonowanie i rozmowy wideo. Będzie też wiedzieć, jak odbierać i wysyłać wiadomości tekstowe do znajomych, załączać zdjęcia lub animacje do wiadomości, dzielić się otrzymanymi informacjami z innymi, przesyłać gify, kasować wiadomości.

Uczestnik/ uczestniczka będzie wiedział czym jest komunikator WhatsApp, umożliwiający komunikację posiadaczom telefonów wykorzystujących połączenie internetowe swojego telefonu. Będzie potrafił/potrafiła stworzyć swój profil, dodać zdjęcie, łączyć listy kontaktów w telefonie z aplikacją WhatsApp. Ponadto będzie umiał/umiała korzystać z różnych funkcji komunikatora WhatsApp umożliwiającego telefonowanie i rozmowy wideo. Będzie też wiedzieć, jak odbierać i wysyłać wiadomości tekstowe do znajomych, załączać zdjęcia lub animacje do wiadomości, dzielić się otrzymanymi informacjami z innymi, przesyłać gify, kasować wiadomości.

Loading...
Zmień rozmiar czcionki