1b. Korzystanie z e-dziennika w roli rodzica

Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą posiadali konto w systemie e-dziennik w związku z tym będą potrafili ; śledzić postępy w nauce swojego dziecka z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, korzystać z dostępu do bieżących informacji o dziecku (oceny, frekwencja, uwagi, osiągnięcia, zdania) zmienić hasło do logowania się witrynie dla rodziców, gdy go nie pamięta, lub gdy hasło wygasło zmienić dane użytkownika odczytać średnie ocen w formie wykresu komunikować się w różnych sprawach z nauczycielami w formie elektronicznej,komunikować się ze szkołą w formie elektronicznej w celach organizacyjnych komunikować się z innymi rodzicami wykorzystując e-dziennik ,korzystać e-dziennik w aplikacji na smartfonie uaktywnić usługę powiadamiania wiadomością SMS wydrukować sporządzone wydruki z witryny dla rodziców.