Wzmocnij się! – podręcznik dla trenerów

Naszym celem było stworzenie publikacji, która będzie towarzyszyć w przygotowaniach i prowadzeniu szkoleń – ma ułatwiać budowanie kontaktu z uczestnikami i uczestniczkami, pracę z grupą i osiąganie założonych celów szkoleń.

W podręczniku przedstawiamy metodologię uczenia osób dorosłych metodami aktywnymi oraz zbiór praktycznych wskazówek i narzędzi przydatnych w pracy warsztatowej. Podręcznik jest pomyślany jako praktyczny przewodnik dla trenerów i trenerek nieposiadających dużego doświadczenia szkoleniowego, ale jest także uporządkowanym kompendium wiedzy dla szkoleniowców z większym stażem.

W podręczniku duży nacisk położyliśmy na omówienie takich wartości jak wzajemny szacunek, partnerskie relacje, wymiana doświadczeń i współpraca między osobą prowadzącą a uczestnikami procesu uczenia się, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że na efekt duży wpływ na właśnie interakcja między osobą uczącą się a trenerem/ trenerką.

Autorami podręcznika są Mateusz Dyngosz i Tomasz Waleczko.

Podręcznik „Wzmocnij się!”:
Zmień rozmiar czcionki