Wzmocnij się! – podręcznik dla trenerów

Zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem „Wzmocnij się!”, zgodnie z którym trenerki i trenerzy lokalni prowadzą szkolenia w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. W ramach projektu są prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z Internetu (w tym z e-usług publicznych) dla grupy ponad 20 tysięcy osób dorosłych, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu.

Naszym celem było stworzenie publikacji, która będzie  towarzyszyć w przygotowaniach i prowadzeniu szkoleń – ma ułatwiać budowanie kontaktu, pracę z grupą i osiąganie założonych celów szkoleń. W podręczniku przedstawiamy metodologię uczenia osób dorosłych metodami aktywnymi oraz zbiór praktycznych wskazówek i narzędzi przydatnych w pracy warsztatowej. Podręcznik jest pomyślany jako praktyczny przewodnik dla trenerów i trenerek nieposiadających dużego doświadczenia szkoleniowego. Jest także uporządkowanym kompendium wiedzy dla szkoleniowców z większym stażem. Ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że na efekt uczenia ma wpływ interakcja między osobą uczącą się a trenerem/ trenerką, dlatego duży nacisk położyliśmy na omówienie wartości takich jak: wzajemny szacunek, partnerskie relacje, wymiana doświadczeń i współpraca między osobą prowadzącą a uczestnikami szkoleń.

Autorami podręcznika są Mateusz Dyngosz i Tomasz Waleczko.

Podręcznik “Wzmocnij się!”: plik do pobrania