O projekcie

Celem projektu „e-Mocni” było zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych, ponad 14 000 mieszkańców w 125 gminach w całej Polsce, w większości poniżej 20 tys. mieszkańców.

160

trenerów lokalnych

125

gmin

17010

mieszkańców zwiększyło kompetencje cyfrowe

W ramach projektu szkoliliśmy osoby, które dotychczas nie korzystały z możliwości, jakie dają nowe technologie. Oferowaliśmy im szkolenia stacjonarne i szkolenia online, które odnosiły się do wiedzy i umiejętności określonych w „Ramowym katalogu kompetencji cyfrowych” [plik do pobrania]. Dzięki temu mieli okazję nauczenia się, jak korzystać z technologii na co dzień i jak wykorzystywać je w dbaniu o swoje zdrowie, finanse czy edukację, rozwój zawodowy, a nawet życie duchowe, relacje z bliskimi czy hobby.

Wspieraliśmy też tworzenie gminnych partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej osób dorosłych, złożone z lokalnych instytucji i organizacji. Publikujemy listę gmin uczestniczących w projekcie e-Mocni – plik do pobrania.

grudzień 2016 – grudzień 2019

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”)

Ponad 15,7  mln zł, w tym dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: ponad 14 mln złotych.

W szkoleniach stacjonarnych wzięło udział 17 266 uczestników, w tym 1 401 osób z niepełnosprawnościami i 385 osób z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami szkoleniowymi (np. niedowidzące, niewidome, niedosłyszące lub głuche). Certyfikaty, potwierdzające wzrost kompetencji cyfrowych, otrzymało 92% uczestników szkoleń. W zależności od potrzeb cykl szkoleń dla danej osoby trwał od 6 do 44 godzin.

Mieszkańcom zaoferowano ponad 100 tematów szkoleń, pogrupowanych w 9 obszarach tematycznych, np. edukacja, praca, finanse czy relacje z bliskimi. Najbardziej popularne szkolenia (każde zrealizowane ponad 100 razy) to (w nawiasie nazwa obszaru tematycznego):

 • Obsługa e-konta (Finanse),
 • Oferta kulturalna w Internecie (Odpoczynek i hobby),
 • Portale społecznościowe na przykładzie Facebooka (Relacje z bliskimi),
 • Gdzie się leczyć? (Zdrowie),
 • Źródła rozrywki w sieci (Odpoczynek i hobby),
 • Wyszukuj informacje w sieci zapisuj je, notuj – wyszukiwarka Google, Dysk Google, dokumenty Google (Sprawy codzienne),
 • Leki – gdzie kupować, refundacja i interakcje (Zdrowie).

Ponadto, bardzo popularny był także cykl 3 szkoleń „Pierwsze kroki z komputerem” (Uruchamiam komputer, Serfuję po Internecie, Zakładam skrzynkę mailową).

Najbardziej popularne szkolenia w poszczególnych obszarach to:

 • Obsługa e-konta (Finanse) – zrealizowane 124 razy,
 • Oferta kulturalna w Internecie (Odpoczynek i hobby) – zrealizowane 123 razy,
 • Portale społecznościowe na przykładzie Facebooka (Relacje z bliskimi) – zrealizowane 120 razy,
 • Gdzie się leczyć? (Zdrowie) – zrealizowane 119 razy,
 • Uruchamiam komputer (Edukacja) – zrealizowane 115 razy,
 • Wyszukuj informacje w sieci zapisuj je, notuj – wyszukiwarka Google, Dysk Google, dokumenty Google (Sprawy codzienne) – zrealizowane 113 razy,
 • E-obywatel rusza na platformę. Podstawy e-PUAP (Zaangażowanie obywatelskie) – zrealizowane 84 razy,
 • Mój rozwój moją inwestycją – jak podnieść kwalifikacje zawodowe przez internet? (Praca i rozwój zawodowy) – zrealizowane 69 razy,
 • Moja pielgrzymka (Religia i potrzeby duchowe) – zrealizowane 28 razy.

Najbardziej liczną grupą wiekową, która wzięła udział w szkoleniach stacjonarnych, były osoby w wieku 44-64.

Gminą, w której zostało przeszkolonych najwięcej osób, była Kazimierza Wielka (województwo świętokrzyskie): 584 osób. Szkolenia były realizowane w gminnych bibliotekach publicznych, domach kultury, szkołach, salach urzędów gmin czy też innych miejscach wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu (np. świetlicach wiejskich).

Mieszkańcy gmin, którzy nie mogli wziąć udziału w szkoleniach stacjonarnych, mogli brać udział w szkoleniach online, do wyboru z 22 szkoleń pogrupowanych w 9 obszarów tematycznych, trwających od 1 do 7 godzin (średnio 3,5 godziny).

W każdym z  obszarów było dostępnych od 1 do 5 szkoleń o różnym stopniu zaawansowania i różnorodności materiałów online. Treści szkolenia prezentowane były w 4 formach: nagrań webinariów, nagrań krótkich filmików instruktażowych, prezentacji oraz dokumentów tekstowych. Z uwagi na udział w projekcie osób głuchych, nagrania oraz dłuższe teksty dodatkowo posiadały nagrane tłumaczenie w PJM (polskim języku migowym). Wszystkie szkolenia online spełniały standard WCAG 2.0 AA.

Łącznie, w szkoleniach online wzięło udział 1165 uczestników z 84 gmin. W okresie udziału danej gminy w projekcie szkolenia (w wymiarze minimum 7 godzin) ukończyło 1087 osób.

Najpopularniejsze szkolenia (biorąc pod uwagę 2882 szkolenia zakończone zdanym testem) to były „E-recepta” (498 certyfikatów), „Zdobywanie nowych kwalifikacji i uczenie się przez internet” (213 certyfikatów), „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych/ rozwój zawodowy” (208 certyfikatów), „Zaspakajanie potrzeb duchowych i religijnych (194 certyfikaty) oraz „Znajdowanie pracy” (159 certyfikatów).

Każda gmina uczestnicząca w projekcie otrzymała wsparcie od regionalnego animatora partnerstw w tworzeniu gminnych partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej. Zadaniem partnerstwa było dotarcie z ofertą szkoleniową do mieszkańców i przygotowanie rekomendacji do strategii rozwoju edukacji cyfrowej w gminach. Animator wspierał gminy w analizie sytuacji, stworzeniu charakterystyki gminy, mapy potencjału i zasobów, w tym potencjalnych i już współpracujących partnerów, oraz wypracowaniu rekomendacji. Więcej informacji o metodologii i roli gminnych partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej: podręcznik „Mocni w partnerstwie” – plik do pobrania oraz cykl 8 webinariów na kanale projektu w serwisie YouTube.

Do końca realizacji projektu partnerstwa powstały w 120 gminach (w tymi kilkanaście sformalizowanych, z umową partnerską).

„Wnioski i rekomendacje z tworzenia i funkcjonowania gminnych partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej” – plik do pobrania.

Partnerzy projektu

Fundacja Aktywizacja (Partner Wiodący)

Fundacja Aktywizacja od 25 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, wykształcenia czy miejsca zamieszkania. Od 2007 roku prowadzi działania związane z integracją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych na terenach wsi i małych miast. Fundacja jest organizacją pozarządową, która prowadzi Agencję Zatrudnienia oraz Agencję Doradztwa Personalnego. Posiada także status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego posiada bogate doświadczenie w realizacji ogólnopolskich projektów dotyczących roli technologii w rozwoju lokalnym. Jest realizatorem Programu Rozwoju Bibliotek – przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, które w latach w latach 2009-2015 było wspierane ze środków Fundacji Billa i Melindy. Ponad 3.800 bibliotek z małych miejscowości zostało wyposażonych w komputery, tablety, laptopy czy drukarki, a bibliotekarze przeszli cykl szkoleń przygotowujących ich do prowadzenia działań w bibliotekach w nowoczesny sposób, we współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami. FRSI prowadzi także inne projekty skierowane do bibliotek, organizacji pozarządowych czy szkół, m.in. „Link do przyszłości”, „O finansach w… bibliotece”, „Sektor 3.0”, “Misja: programowanie – podregion ciechanowski” czy “Mobolab – roboty i tablety w Twojej szkole”.

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych prowadzi działania na rzecz wyrównywania szans osób głuchych w pełnoprawnym uczestnictwie we wszystkich obszarach życia poprzez realizację działań stałych i projektowych z zakresu spraw społeczno-zawodowych, edukacyjnych i kulturalnych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat realizował działania ukierunkowane na aktywizację zawodową młodzieży i osób dorosłych m.in. trzy edycje projektu “4 Kroki”, w których uczestniczyło łącznie ponad 3000 osób głuchych. W 2015 roku rozpoczął realizację projektu „W stronę edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych” mającego na celu wypracowanie rekomendacji do wprowadzenia edukacji dwujęzycznej w Polsce. Stworzył usługę tłumaczeń online Wideotłumacz, dzięki której w kilkudziesięciu instytucjach w Polsce osoby głuche mogą być obsługiwane bez żadnych ograniczeń. Założył również spółdzielnię socjalną Fado, która od dwóch lat rozwija działalność w obszarze dostępności przestrzeni fizycznej i wirtualnej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR) wspiera osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności osoby niewidome i słabowidzące. Podstawową misją Fundacji jest zapewnienie tym osobom równych praw i podmiotowości. FIRR zmienia prawo, wspiera szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu. Propaguje pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację. Promuje stosowanie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce. Upowszechnia wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami. Prowadzi tematyczne czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe. Współpracuje z parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami z zagranicy, w ramach projektów ponadnarodowych.

Zmień rozmiar czcionki