O projekcie

Celem projektu „e-Mocni” jest zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu ponad 18 000 mieszkańców w około 100 gminach w całej Polsce. Zobacz listę gmin biorących udział w projekcie.

160

Trenerów lokalnych

100

gmin

18000

mieszkańców

Szkolimy osoby, które dotychczas nie korzystały z możliwości, jakie dają nowe technologie. Oferujemy im szkolenia stacjonarne i online oraz webinaria. Dzięki temu mają okazję nauczenia się jak korzystać z technologii na co dzień i jak wykorzystywać je w dbaniu o swoje zdrowie, finanse czy edukację, rozwój zawodowy, a nawet życie duchowe, relacje z bliskimi czy hobby.

Wspieramy też tworzenie gminnych partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej osób dorosłych. Do udziału w nich zaprosiliśmy lokalne instytucje i organizacje.

grudzień 2016 – lipiec 2019

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”)

15 993 550,30 PLN (w tym dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 14 582 945,80 PLN)

Partnerzy projektu

Fundacja Aktywizacja (Partner Wiodący)

Fundacja Aktywizacja od 25 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, wykształcenia czy miejsca zamieszkania. Od 2007 roku prowadzi działania związane z integracją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych na terenach wsi i małych miast. Fundacja jest organizacją pozarządową, która prowadzi Agencję Zatrudnienia oraz Agencję Doradztwa Personalnego. Posiada także status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego posiada bogate doświadczenie w realizacji ogólnopolskich projektów dotyczących roli technologii w rozwoju lokalnym. Jest realizatorem Programu Rozwoju Bibliotek – przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, które w latach w latach 2009-2015 było wspierane ze środków Fundacji Billa i Melindy. Ponad 3.800 bibliotek z małych miejscowości zostało wyposażonych w komputery, tablety, laptopy czy drukarki, a bibliotekarze przeszli cykl szkoleń przygotowujących ich do prowadzenia działań w bibliotekach w nowoczesny sposób, we współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami. FRSI prowadzi także inne projekty skierowane do bibliotek, organizacji pozarządowych czy szkół, m.in. „Link do przyszłości”, „O finansach w… bibliotece”, „Sektor 3.0”, “Misja: programowanie – podregion ciechanowski” czy “Mobolab – roboty i tablety w Twojej szkole”.

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych prowadzi działania na rzecz wyrównywania szans osób głuchych w pełnoprawnym uczestnictwie we wszystkich obszarach życia poprzez realizację działań stałych i projektowych z zakresu spraw społeczno-zawodowych, edukacyjnych i kulturalnych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat realizował działania ukierunkowane na aktywizację zawodową młodzieży i osób dorosłych m.in. trzy edycje projektu “4 Kroki”, w których uczestniczyło łącznie ponad 3000 osób głuchych. W 2015 roku rozpoczął realizację projektu „W stronę edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych” mającego na celu wypracowanie rekomendacji do wprowadzenia edukacji dwujęzycznej w Polsce. Stworzył usługę tłumaczeń online Wideotłumacz, dzięki której w kilkudziesięciu instytucjach w Polsce osoby głuche mogą być obsługiwane bez żadnych ograniczeń. Założył również spółdzielnię socjalną Fado, która od dwóch lat rozwija działalność w obszarze dostępności przestrzeni fizycznej i wirtualnej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR) wspiera osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności osoby niewidome i słabowidzące. Podstawową misją Fundacji jest zapewnienie tym osobom równych praw i podmiotowości. FIRR zmienia prawo, wspiera szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu. Propaguje pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację. Promuje stosowanie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce. Upowszechnia wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami. Prowadzi tematyczne czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe. Współpracuje z parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami z zagranicy, w ramach projektów ponadnarodowych.

Zmień rozmiar czcionki