10b. Jak rozwijać pomysł na biznes?

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu będzie potrafił/ potrafiła wyszukać aktualne informacje dotyczące dotacji związanych z tworzeniem działalności. W ramach szkolenia osoby uczestniczące zapoznają się ze skutecznymi sposobami rozwoju własnej firmy na rynku współczesnym. Głównym celem tego szkolenia jest pomoc w nabyciu kompetencji cyfrowych wspierających założenie lub rozwój firmy zarówno w sferze zasobów ludzkich jak i umiejętności marketingowych. Dobrze byłoby więc, aby osoby uczestniczące były zainteresowane założeniem działalności – wówczas skorzystają w pełni ze szkolenia.