1a. Korzystanie z e-dziennika w roli rodzica

Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą posiadali konto w systemie e-dziennik; w związku z tym będą potrafili: śledzić postępy w nauce swojego dziecka z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz korzystać z dostępu do bieżących informacji o dziecku (oceny, frekwencja), komunikować się w różnych sprawach z nauczycielami w formie elektronicznej, komunikować się ze szkołą w formie elektronicznej,utrzymywać stałą korespondencję ze szkołą i odczytywać szkolne ogłoszenia.