2b. Rekrutacja do wybranej placówki oświatowej

Po zakończeniu szkolenia osoba uczestnicząca będzie umiała odnaleźć na portalu edukacyjnym ofertę placówek oświatowych oraz przejść proces rekrutacji do wybranej placówki. W szczególności: będzie wiedziała, czym jest portal edukacyjny; zapozna się z systemem elektronicznej rekrutacji oraz ofertą placówek oświatowych; będzie umiała wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny; będzie umiała zdalnie zapisać dziecko do wybranej placówki oświatowej na kolejnych etapach edukacji; będzie umiała pobrać oraz wydrukować dokumenty potrzebne do podpisu, konieczne w procesie rekrutacji.