3a. Rodzic bezpiecznego dziecka w internecie

Po zakończeniu szkolenia osoba uczestnicząca będzie potrafiła zidentyfikować nieodpowiednie treści w sieci dla dziecka, ustalić z dzieckiem zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Ponadto podczas zajęć uczestnicy poznają potencjalne zagrożenia, na które mogą dzieci natrafić w sieci, a równocześnie nauczą się, jak świadomie i bezpiecznie korzystać z jej zasobów. W szczególności osoba uczestnicząca będzie umiała:założyć oddzielny profil dla dziecka w systemie; zabezpieczyć hasłem profil rodzica; pomóc dziecku zalogować się w bezpiecznej przeglądarce.