4b. Aktywny użytkownik w e-społeczności

Po zakończeniu szkolenia osoba uczestnicząca będzie: umiała korzystać z różnych narzędzi komunikacji elektronicznej np. komunikatora Skype w relacjach z bliskimi, w zależności od potrzeb. W szczególności będzie: umiała nawiązać połączenie głosowe, rozmawiać (z wykorzystaniem wideo lub bez), umiała korzystać z komunikatorów tekstowych wysyłając i dobierając wiadomość w czasie rzeczywistym, gotowa do samodzielnego poznawania i testowania nowych narzędzi komunikacji elektronicznej.