3b. Rodzic bezpiecznego dziecka w internecie

Po zakończeniu szkolenia osoba uczestnicząca będzie potrafiła zidentyfikować nieodpowiednie treści w sieci i bezpiecznie korzystać z jej zasobów. W szczególności osoba uczestnicząca będzie umiała: założyć oddzielny profil dla dziecka w systemie, zabezpieczyć hasłem profil rodzica, pomóc dziecku zalogować się w bezpiecznej przeglądarce.