Scenariusze regionalne

Dzięki scenariuszom z tego obszaru będziesz mógł/mogła poprowadzić szkolenia dedykowane osobom, które dzięki technologiom chcą zadbać o zdrowie i kondycję a w przypadku choroby móc się wygodniej leczyć. Internet może być przy tym bardzo pomocnym narzędziem dla osób z niepełnosprawnościami, szukających łatwiejszego sposobu korzystania z opieki medycznej i rehabilitacji.

Na szkoleniach z tego obszaru uczestnicy/uczestniczki dowiedzą się, jak wyszukiwać informacje i korzystać z aplikacji pomagających utrzymać dobrą kondycje i zdrową dietę. Dowiedzą się też, gdzie szukać placówek świadczących konkretne usługi medyczne. Nauczą się zapisywać na badania lub wizytę u lekarza przez internet. Poznają narzędzie do wyszukiwania informacji o lekach, terapiach i zabiegach, a w razie potrzeby także świadczeniach rentowych i innych uprawnieniach związanych ze stanem zdrowia.

Podczas szkolenia osoba uczesnicząca pozna strony www projektu Szlakiem Architektury Drewnianej – regionalnego projektu turystycznego, obejmującego cztery województwa Polski południowej: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie. Obejrzy online drewniane zabytki regionu, z których największą część stanowią budynki o charakterze sakralnym. Dowie się, jak korzystać z różnych e-usług, pozwalających na zwiedzanie tych obiektów.

W trakcie szkolenia, kierowanego do mieszkańców województwa pomorskiego, uczestnicy/ uczestniczki zapoznają się ze zasadami udzielania pożyczek na działalność małych i średnich przedsiębiorstw przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy. Zapoznają się z programami, realizowanymi przez PFP i warunkami skorzystania zpożyczek przez firmy w regionie. Wyszukują ofertę, dopasowaną do potrzeb prowadzonej przez uczestników/uczestniczki działalności gospodarczej. Wskazują plusy i minusy korzystania z pożyczek PFP dla rozwoju firm w województwie pomorskim. Ze szkolenia mogą również – po dostosowaniu materiałów do specyfiki regionu – korzystać mieszkańcy innych województw – województwa lubelskiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego.

Podczas szkolenia osoba uczesnicząca pozna strony www projektu Szlakiem Architektury Drewnianej – regionalnego projektu turystycznego, obejmującego cztery województwa Polski południowej: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie. Obejrzy online drewniane zabytki regionu, z których największą część stanowią budynki o charakterze sakralnym. Dowie się też, jak korzystać z różnych e-usług, pozwalających na zwiedzanie tych obiektów. Nauczy się, jak znaleźć dojazd do danego miejsca i zaplanować wycieczkę.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu uzyska informacje na temat e-usług regionalnych w zakresie opieki zdrowotnej, dostępnych w województwie podkarpackim, umożliwiających znalezienie placówki opieki zdrowotnej czy zapisania się do lekarza lub na badania przez internet.

W trakcie szkolenia, kierowanego do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, uczestnicy/uczestniczki zapoznają się ze zasadami wypełniania formularza podatkowego w zakresie przekazywania1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Zapoznają się z formularzem PIT. Wyszukują organizacje pożytku publicznego funkcjonujące w regionie, korzystając m. in. z informacji dostępnych na specjalnej stronie internetowej, uruchomionej w ramach akcji „Wspieram region”. Ze szkolenia mogą również korzystać – po dostosowaniu materiałów do specyfiki regionu – osoby mieszkające w innych województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim, śląskim.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu uzyska informacje na temat e-usług dostępnych w regionie, umożliwiających znalezienie placówki opieki zdrowotnej, czy zapisania się do lekarza lub na badania przez internet w województwie pomorskim.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił/potrafiła korzystać z różnych form wsparcia zawodowego i osobistego. Nabędzie wiedzę i umiejętności na temat różnorodności rozwiązań dotyczących zarządzania rozwojem zawodowym. Osoba uczestnicząca w szkoleniu będzie potrafiła przeszukać proponowane strony i znaleźć interesujące ją zasoby. Uczestnik/uczestniczka pozna możliwości jakie proponuje WUP w Krakowie.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu uzyska informacje na temat e-usług dostępnych w regionie, umożliwiających znalezienie placówki opieki zdrowotnej czy zapisania się do lekarza lub na badania przez internet w województwie podlaskim.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił/potrafiła korzystać z różnych form wsparcia zawodowego i osobistego. Nabędzie wiedzę i umiejętności na temat różnorodności rozwiązań dotyczących zarządzania rozwojem zawodowym. Osoba uczestnicząca w szkoleniu będzie potrafiła przeszukać proponowane strony i znaleźć interesujące ją zasoby. Uczestnik/uczestniczka pozna możliwości, jakie proponuje Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Krakowie.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu uzyska informacje na temat e-usług dostępnych w regionie, umożliwiających znalezienie placówki opieki zdrowotnej, czy zapisania się do lekarza lub na badania przez internet w województwie podlaskim.

Zmień rozmiar czcionki