Scenariusze regionalne

Dzięki scenariuszom z tego obszaru będziesz mógł/mogła poprowadzić szkolenia dedykowane osobom, które dzięki technologiom chcą zadbać o zdrowie i kondycję a w przypadku choroby móc się wygodniej leczyć. Internet może być przy tym bardzo pomocnym narzędziem dla osób z niepełnosprawnościami, szukających łatwiejszego sposobu korzystania z opieki medycznej i rehabilitacji.

Na szkoleniach z tego obszaru uczestnicy/uczestniczki dowiedzą się, jak wyszukiwać informacje i korzystać z aplikacji pomagających utrzymać dobrą kondycje i zdrową dietę. Dowiedzą się też, gdzie szukać placówek świadczących konkretne usługi medyczne. Nauczą się zapisywać na badania lub wizytę u lekarza przez internet. Poznają narzędzie do wyszukiwania informacji o lekach, terapiach i zabiegach, a w razie potrzeby także świadczeniach rentowych i innych uprawnieniach związanych ze stanem zdrowia.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił/potrafiła korzystać z różnych form wsparcia zawodowego i osobistego. Nabędzie wiedzę i umiejętności na temat różnorodności rozwiązań dotyczących zarządzania rozwojem zawodowym. Osoba uczestnicząca w szkoleniu będzie potrafiła przeszukać proponowane strony i znaleźć interesujące ją zasoby. Uczestnik/uczestniczka pozna możliwości, jakie proponuje Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Krakowie.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu uzyska informacje na temat e-usług dostępnych w regionie, umożliwiających znalezienie placówki opieki zdrowotnej, czy zapisania się do lekarza lub na badania przez internet w województwie podlaskim.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił/potrafiła korzystać z różnych form wsparcia dla przedsiębiorców oraz gotowych rozwiązań takich jak wirtualne biura czy hosting lub ogólnych zasad prowadzenie własnej działalności.

Nabędzie wiedzę iumiejętności na temat różnorodności rozwiązań biznesowych. Osoba uczestnicząca w szkoleniu będzie potrafiła przeszukać proponowane strony w celu odszukania interesujących ją zasobów. Uczestnik/uczestniczka pozna możliwości jakie dają Inkubatory Przedsiębiorczości.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługą omawianą na szkoleniu, będzie potrafił/potrafiła skorzystać z portalu „Wirtualne Muzea Małopolski”, a tym samym cyfrowo odkrywać dziedzictwo kulturowe regionu, co może być impulsem do odwiedzenia muzeów Małopolski. Projekt „Wirtualne Muzea Małopolski” ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Małopolski w formie cyfrowej i udostępnienie go szerokiemu gronu odbiorców w internecie.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługą omawianą na szkoleniu, będzie potrafił/potrafiła skorzystać z portalu „Wirtualne Muzea Małopolski”, a tym samym cyfrowo odkrywać dziedzictwo kulturowe regionu, co może być impulsem do odwiedzenia muzeów Małopolski. Projekt „Wirtualne Muzea Małopolski” ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Małopolski w formie cyfrowej i udostępnienie go szerokiemu gronu odbiorców w internecie.

Szkolenie wprowadza osoby uczestniczące w obszar e-administracji regionalnej. Pozwala poznać działającą od lat platformę SEKAP, integrującą urzędowe e-usługi z województwa śląskiego. Daje okazję do poznania jest zawartości i funkcjonalności, zasad działania oraz prowadzi do założenia konta użytkownika. Osoba, która weźmie udział w szkoleniu, będzie: wiedziała, czym jest platforma SEKAP, jakie sprawy urzędowe można załatwić bezpłatnie i bez wychodzenia z domu, posiadała swoje własne konto użytkownika pozwalające na korzystanie z urzędów online, potrafiła wyszukać interesujące ją regionalne usługi online.

W trakcie szkolenia, skierowanego do osób mieszkających na terenie województwa łódzkiego, uczestnicy/uczestniczki zapoznają się z procedurą składania wniosku o wydanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego. Dowiedzą się, jakie korzyści wynikają z posługiwania się Kartą Seniora. W katalogu ulg dla posiadaczy Karty wyszukują firmy i instytucje partnerów projektu i sprawdzą, jakie uprawnienia i zniżki przysługują seniorom w regionie. Ze szkolenia mogą również korzystać mieszkańcy innych województw, po dostosowaniu materiałów do specyfiki regionu województwa małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego.

Szkolenie „Powietrze Małopolski online” jest przeznaczone dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek, które na co dzień spotykają się z problemem zanieczyszczonego powietrza, smogu i zastanawiają się, jak wpływa ono na ich życie i zdrowie. Podczas szkolenia osoby uczestniczące poznają różne serwisy internetowe, oferujące e-usługi informacyjne, poradnikowe, prognozy zanieczyszczeń, systemy alarmowe, a także społeczny ruch walczący z zanieczyszczeniem powietrza. Osoba, która weźmie udział w szkoleniu: będzie potrafiła skorzystać z prognozy dotyczącej czystości powietrza w swojej okolicy, będzie wiedziała, gdzie szukać informacji o wpływie smogu na zdrowie, będzie znała zasady wsparcia kierowanego do mieszkańców w związku z ograniczenia emisji pyłów, będzie mieszkańcem/mieszkanką świadomą znaczenia czystego powietrza w codziennym życiu.

W trakcie szkolenia, skierowanego do mieszkańców/mieszkanek województwa opolskiego, uczestnicy/uczestniczki dowiedzą się, dla kogo przeznaczona jest Opolska Karta Rodziny i Seniora. Poznają korzyści związane zposiadaniem OKRIS. Pobiorą wniosek i inne niezbędne dokumenty ze strony samorządu województwa opolskiego. Nauczą się wyszukiwania instytucji i firm, które oferują zniżki dla posiadaczy Karty. Ze szkolenia mogą również korzystać mieszkańcy innych województw, po dostosowaniu materiałów do specyfiki regionu/województwa śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu uzyska informacje na temat e-usług regionalnych umożliwiających znalezienie placówki opieki zdrowotnej, zapisania się do lekarza przez internet, bezpłatnych programów profilaktycznych w województwie małopolskim.

Zmień rozmiar czcionki