Scenariusze regionalne

Dzięki scenariuszom z tego obszaru będziesz mógł/mogła poprowadzić szkolenia dedykowane osobom, które dzięki technologiom chcą zadbać o zdrowie i kondycję a w przypadku choroby móc się wygodniej leczyć. Internet może być przy tym bardzo pomocnym narzędziem dla osób z niepełnosprawnościami, szukających łatwiejszego sposobu korzystania z opieki medycznej i rehabilitacji.

Na szkoleniach z tego obszaru uczestnicy/uczestniczki dowiedzą się, jak wyszukiwać informacje i korzystać z aplikacji pomagających utrzymać dobrą kondycje i zdrową dietę. Dowiedzą się też, gdzie szukać placówek świadczących konkretne usługi medyczne. Nauczą się zapisywać na badania lub wizytę u lekarza przez internet. Poznają narzędzie do wyszukiwania informacji o lekach, terapiach i zabiegach, a w razie potrzeby także świadczeniach rentowych i innych uprawnieniach związanych ze stanem zdrowia.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu uzyska informacje na temat e-usług regionalnych w zakresie opieki zdrowotnej, dostępnych w województwie podkarpackim, umożliwiających znalezienie placówki opieki zdrowotnej czy zapisania się do lekarza lub na badania przez internet.

W trakcie szkolenia, kierowanego do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, uczestnicy/uczestniczki zapoznają się ze zasadami wypełniania formularza podatkowego w zakresie przekazywania1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Zapoznają się z formularzem PIT. Wyszukują organizacje pożytku publicznego funkcjonujące w regionie, korzystając m. in. z informacji dostępnych na specjalnej stronie internetowej, uruchomionej w ramach akcji „Wspieram region”. Ze szkolenia mogą również korzystać – po dostosowaniu materiałów do specyfiki regionu – osoby mieszkające w innych województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim, śląskim.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu uzyska informacje na temat e-usług dostępnych w regionie, umożliwiających znalezienie placówki opieki zdrowotnej, czy zapisania się do lekarza lub na badania przez internet w województwie pomorskim.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił/potrafiła korzystać z różnych form wsparcia zawodowego i osobistego. Nabędzie wiedzę i umiejętności na temat różnorodności rozwiązań dotyczących zarządzania rozwojem zawodowym. Osoba uczestnicząca w szkoleniu będzie potrafiła przeszukać proponowane strony i znaleźć interesujące ją zasoby. Uczestnik/uczestniczka pozna możliwości jakie proponuje WUP w Krakowie.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu uzyska informacje na temat e-usług dostępnych w regionie, umożliwiających znalezienie placówki opieki zdrowotnej czy zapisania się do lekarza lub na badania przez internet w województwie podlaskim.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił/potrafiła korzystać z różnych form wsparcia zawodowego i osobistego. Nabędzie wiedzę i umiejętności na temat różnorodności rozwiązań dotyczących zarządzania rozwojem zawodowym. Osoba uczestnicząca w szkoleniu będzie potrafiła przeszukać proponowane strony i znaleźć interesujące ją zasoby. Uczestnik/uczestniczka pozna możliwości, jakie proponuje Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Krakowie.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu uzyska informacje na temat e-usług dostępnych w regionie, umożliwiających znalezienie placówki opieki zdrowotnej, czy zapisania się do lekarza lub na badania przez internet w województwie podlaskim.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił/potrafiła korzystać z różnych form wsparcia dla przedsiębiorców oraz gotowych rozwiązań takich jak wirtualne biura czy hosting lub ogólnych zasad prowadzenie własnej działalności.

Nabędzie wiedzę iumiejętności na temat różnorodności rozwiązań biznesowych. Osoba uczestnicząca w szkoleniu będzie potrafiła przeszukać proponowane strony w celu odszukania interesujących ją zasobów. Uczestnik/uczestniczka pozna możliwości jakie dają Inkubatory Przedsiębiorczości.

Zmień rozmiar czcionki