ZO_R_1A. Powietrze Małopolski online

Szkolenie „Powietrze Małopolski online” jest przeznaczone dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek, które na co dzień spotykają się z problemem zanieczyszczonego powietrza, smogu i zastanawiają się, jak wpływa ono na ich życie i zdrowie. Podczas szkolenia osoby uczestniczące poznają różne serwisy internetowe, oferujące e-usługi informacyjne, poradnikowe, prognozy zanieczyszczeń, systemy alarmowe, a także społeczny ruch walczący z zanieczyszczeniem powietrza. Osoba, która weźmie udział w szkoleniu: będzie potrafiła skorzystać z prognozy dotyczącej czystości powietrza w swojej okolicy, będzie wiedziała, gdzie szukać informacji o wpływie smogu na zdrowie, będzie znała zasady wsparcia kierowanego do mieszkańców w związku z ograniczenia emisji pyłów, będzie mieszkańcem/mieszkanką świadomą znaczenia czystego powietrza w codziennym życiu.