FI_R_4a. Jak zdobyć środki na rozwój małej firmy – Pomorski Fundusz Pożyczkowy

W trakcie szkolenia, kierowanego do mieszkańców województwa pomorskiego, uczestnicy/ uczestniczki zapoznają się ze zasadami udzielania pożyczek na działalność małych i średnich przedsiębiorstw przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy. Zapoznają się z programami, realizowanymi przez PFP i warunkami skorzystania zpożyczek przez firmy w regionie. Wyszukują ofertę, dopasowaną do potrzeb prowadzonej przez uczestników/uczestniczki działalności gospodarczej. Wskazują plusy i minusy korzystania z pożyczek PFP dla rozwoju firm w województwie pomorskim. Ze szkolenia mogą również – po dostosowaniu materiałów do specyfiki regionu – korzystać mieszkańcy innych województw – województwa lubelskiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego.