Zapraszamy na szkolenia osoby głuche!

W ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” Polski Związek Głuchych (Oddział Łódzki) organizuje dla osób głuchych dedykowane szkolenia pokazujące jak korzystać z e-usług i narzędzi w różnych obszarach życia.

Czego dotyczą szkolenia?

Przykładowe tematy szkoleń:
Chcesz wziąć udział w szkoleniu?

Zapisz się: http://platforma.e-mocni.org.pl/

Masz pytania? Skontaktuj się z:

Maciejem Kowalskim
Polski Związek Głuchych (Odział Łódzki)
mail: maciej.kowalski@pzg.lodz.pl

Informacje o rekrutacji w PJM

Poniżej informacje, jak wygląda ankieta zgłoszeniowa, wzory oświadczeń, Indywidualny Plan Działania (IPD) oraz Regulamin rekrutacji w Polskim Języku Migowym (PJM):