Z_R_1a. E-zdrowie w Małopolsce

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu uzyska informacje na temat e-usług regionalnych umożliwiających znalezienie placówki opieki zdrowotnej, zapisania się do lekarza przez internet, bezpłatnych programów profilaktycznych w województwie małopolskim.