OiH_R_1a. Wirtualne Muzea Małopolski

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługą omawianą na szkoleniu, będzie potrafił/potrafiła skorzystać z portalu „Wirtualne Muzea Małopolski”, a tym samym cyfrowo odkrywać dziedzictwo kulturowe regionu, co może być impulsem do odwiedzenia muzeów Małopolski. Projekt „Wirtualne Muzea Małopolski” ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Małopolski w formie cyfrowej i udostępnienie go szerokiemu gronu odbiorców w internecie.