Zdrowie

Dzięki scenariuszom z tego obszaru będziesz mógł/mogła poprowadzić szkolenia dedykowane osobom, które dzięki technologiom chcą zadbać o zdrowie i kondycję a w przypadku choroby móc się wygodniej leczyć. Internet może być przy tym bardzo pomocnym narzędziem dla osób z niepełnosprawnościami, szukających łatwiejszego sposobu korzystania z opieki medycznej i rehabilitacji.

Na szkoleniach z tego obszaru uczestnicy/uczestniczki dowiedzą się, jak wyszukiwać informacje i korzystać z aplikacji pomagających utrzymać dobrą kondycje i zdrową dietę. Dowiedzą się też, gdzie szukać placówek świadczących konkretne usługi medyczne. Nauczą się zapisywać na badania lub wizytę u lekarza przez internet. Poznają narzędzie do wyszukiwania informacji o lekach, terapiach i zabiegach, a w razie potrzeby także świadczeniach rentowych i innych uprawnieniach związanych ze stanem zdrowia.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e- usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił znaleźć lekarza / specjalistę / placówkę opieki zdrowotnej, w której można skorzystać z usług płaconych przez NFZ oraz sprawdzić czas oczekiwania na świadczenia medyczne.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e- usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił znaleźć lekarza / specjalistę / placówkę opieki zdrowotnej, w której można skorzystać z usług publicznych lub niepublicznych odpowiadającą jego potrzebom zdrowotnym oraz osób pozostających pod jego opieką, jak również sprawdzić czas oczekiwania na świadczenia medyczne.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e- usługami omawianymi na szkoleniu dowie się jak wyjechać na leczenie uzdrowiskowe finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz prywatnie. Będzie potrafił/a znaleźć odpowiednie sanatorium, zgodnie ze swoimi potrzebami zdrowotnymi, zarezerwować w nim pobyt oraz sprawdzić informacje o procesie potwierdzania swojego skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e- usługami omawianymi na szkoleniu dowie się jak wyjechać na leczenie uzdrowiskowe finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz prywatnie. Będzie potrafił/a znaleźć odpowiednie sanatorium, zgodnie ze swoimi potrzebami zdrowotnymi, zarezerwować w nim pobyt oraz sprawdzić informacje o procesie potwierdzania swojego skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e- usługami omawianymi na szkoleniu uzyska informacje na temat leków dopuszczonych do obrotu w kraju, dostępnych na receptę i bez recepty. Będzie potrafił/a ocenić ich wiarygodność ,sprawdzić czy zachodzą pomiędzy nimi interakcje oraz czy są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Dowie się również, w jaki sposób znaleźć aptekę za pomocą internetu.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e- usługami omawianymi na szkoleniu uzyska informacje na temat leków dopuszczonych do obrotu w kraju, dostępnych na receptę i bez recepty. Będzie potrafił/a sprawdzić czy zachodzą pomiędzy nimi interakcje oraz czy są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Dowie się również, w jaki sposób znaleźć aptekę za pomocą internetu.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu będzie potrafił/a uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu będzie potrafił/a uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu uzyska informacje na temat zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania oraz udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu uzyska informacje na temat zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania oraz udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Zmień rozmiar czcionki