5a. Prowadzę zdrowy tryb życia

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu uzyska informacje na temat zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania oraz udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.