11a. Twórczość własna w internecie – tworzenie treści, zdjęć, filmów – część 2. (filmy)

Uczestnik/ uczestniczka dzięki podczas szkolenia zapozna się z możliwościami i zasadami tworzenia treści filmowych publikowanych w internecie. Pozna różne programy do edycji filmów, a także możliwości jakie oferują w tym zakresie media społecznościowe (YouTube oraz Facebook).