1a. Oferta kulturalna w internecie

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e- usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił/potrafiła wyszukiwać informacje online dotyczące oferty kulturalnej zarówno w swojej okolicy, jak i z pomocą ogólnodostępnych portali i serwisów prowadzonych przez ośrodki kultury.