1b. Oferta kulturalna w internecie

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e- usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił/potrafiła wyszukiwać informacje online dotyczące oferty kulturalnej, zarówno ze swojej okolicy, jak i ogólnodostępnych portali i serwisów prowadzonych przez ośrodki kultury.