11b. Twórczość własna w internecie – tworzenie treści, zdjęć, filmów – część 2 (filmy)

Uczestnik/uczestniczka dzięki szkoleniu zapozna się z możliwościami i zasadami tworzenia treści filmowych publikowanych w internecie. Pozna różne programy do edycji filmów, a także możliwości jakie oferują w tym zakresie media społecznościowe – YouTube oraz Facebook.