6b. Tworzę, udostępniam i publikuję własne materiały

Po ukończeniu zajęć uczestnicy będą umieli: posługiwać się dyskiem Google na różnych urządzeniach, w tym mobilnych, tworzyć własne zasoby cyfrowe (np. teksty, grafiki, zdjęcia, prezentacje, filmy), wykorzystując w tym celu także istniejące już materiały, utworzone przez inne osoby i instytucje; dzielić się tylko pewnymi informacjami osobowymi moimi lub innych osób w środowisku sieciowym.