3b. Leki – gdzie kupować, refundacja i interakcje

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e- usługami omawianymi na szkoleniu uzyska informacje na temat leków dopuszczonych do obrotu w kraju, dostępnych na receptę i bez recepty. Będzie potrafił/a ocenić ich wiarygodność ,sprawdzić czy zachodzą pomiędzy nimi interakcje oraz czy są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Dowie się również, w jaki sposób znaleźć aptekę za pomocą internetu.