2a. Jak wyjechać do sanatorium?

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e- usługami omawianymi na szkoleniu dowie się jak wyjechać na leczenie uzdrowiskowe finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz prywatnie. Będzie potrafił/a znaleźć odpowiednie sanatorium, zgodnie ze swoimi potrzebami zdrowotnymi, zarezerwować w nim pobyt oraz sprawdzić informacje o procesie potwierdzania swojego skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.