1a. Gdzie się leczyć?

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e- usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił znaleźć lekarza / specjalistę / placówkę opieki zdrowotnej, w której można skorzystać z usług płaconych przez NFZ oraz sprawdzić czas oczekiwania na świadczenia medyczne.