1b. Gdzie się leczyć?

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e- usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił znaleźć lekarza / specjalistę / placówkę opieki zdrowotnej, w której można skorzystać z usług publicznych lub niepublicznych odpowiadającą jego potrzebom zdrowotnym oraz osób pozostających pod jego opieką, jak również sprawdzić czas oczekiwania na świadczenia medyczne.