Zaangażowanie obywatelskie

Dzięki scenariuszom z tego obszaru będziesz mógł/mogła poprowadzić szkolenia dedykowane osobom, które chcą stać się bardziej świadomym obywatelami/obywatelkami i aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym. Podczas szkoleń dowiedzą się, że technologie mogą im to bardzo ułatwić.

Nauczą się, jak łatwo pozyskiwać i selekcjonować informacje. Poznają narzędzia ułatwiające wyszukiwanie i kontakt z organizacjami pozarządowymi działającymi w interesującym je obszarze. Nauczą się, jak korzystać z serwisów pozwalających na zabieranie głosu w ważnych dla nich sprawach. Dowiedzą się też m. in. jak się dopisać do listy wyborców czy zgłosić zbiórkę publiczną przez internet. A jeśli sami będą chcieli działać i zmobilizować innych do aktywności, podczas szkoleń będą też mieli okazje poznać narzędzia online, które im to ułatwiają.

Szkolenie przybliża osobom uczestniczącym źródła informacji w internecie zawierające informacje związane z wyborami: systemem wyborczym, zasadami głosowania, programami wyborczymi, monitoringiem działań przedstawicieli władzy, a także umożliwiające kontakt z wybranymi reprezentantami społeczeństwa. (1) Gdzie i jak sprawdzić wyniki wyborów prezydenckich, parlamentarnych czy samorządowych? (2) Jak sprawdzić, co robią wybrani posłowie/posłanki? (3) Kto rządzi w moim mieście/mojej gminie? (4) Co wiem o swoich radnych? (5) Jak dowiedzieć się czegoś od radnej/radnego?

Szkolenie przybliża osobom uczestniczącym źródła informacji w internecie zawierające informacje związane z wyborami: systemem wyborczym, zasadami głosowania, programami wyborczymi, monitoringiem działań przedstawicieli władzy, a także umożliwiające kontakt z wybranymi reprezentantami społeczeństwa. (1) Gdzie i jak sprawdzić wyniki wyborów prezydenckich, parlamentarnych czy samorządowych? (2) Jak sprawdzić, co robią wybrani posłowie/posłanki? (3) Kto rządzi w moim miejsce/mojej gminie? (4) Co wiem o swoich radnych? (5) Jak dowiedzieć się czegoś od radnej/radnego?

Szkolenie wprowadza osoby uczestniczące świat działań społecznych, charytatywnych, edukacyjnych i kulturalnych często niedostrzeganych przez mieszkańców i mieszkanki zajętych swoimi sprawami codziennymi. (1) Czym są organizacje pozarządowe? Jaką rolę pełnią w społeczeństwie, państwie? (2) Czym się zajmują organizacje pozarządowe (zwłaszcza w mojej okolicy)? (3) W jaki sposób mogę nawiązać z nimi kontakt? (4) Czy i jak mogę włączyć się w ich działania? (5) Po co włączać się w działania organizacji pozarządowych?

Szkolenie wprowadza osoby uczestniczące świat działań społecznych, charytatywnych, edukacyjnych i kulturalnych często niedostrzeganych przez mieszkańców i mieszkanki zajętych swoimi sprawami codziennymi. (1) Czym są organizacje pozarządowe? Jaką rolę pełnią w społeczeństwie, państwie? (2) Czym się zajmują organizacje pozarządowe (zwłaszcza w mojej okolicy)? (3) W jaki sposób mogę nawiązać z nimi kontakt? (4) Czy i jak mogę włączyć się w ich działania? (5) Po co włączać się w działania organizacji pozarządowych?

Szkolenie daje możliwość zapoznania uczestniczeki i uczesników z kilkoma e-usługami, które można wykorzystać podczas organizowania i promowania wydarzeń, w tym wydarzeń lokalnych. Z uwagi na obszerność tematu, szkolenie nie daje pełnej wiedzy ani przeglądu wszystkich możliwości, prezentuje jednak korzyści płynące z wykorzystania najpopularniejszego serwisu społecznościowego (Facebook) oraz mniej znane, a proste i wygodne w użyciu narzędzie, jakim jest Google Keep. W ramach szkolenia osoby uczestniczące (OU) będą miały możliwość stworzenia prywatnego konta na Facebooku oraz profilu organizowanego przez siebie wydarzenia, a także utworzenia, edytowania i zarządzania notatkami tekstowymi i listami zadań w Google Keep.

Szkolenie daje możliwość zapoznania uczestniczek i uczesników z kilkoma e-usługami, które można wykorzystać podczas organizowania i promowania wydarzeń, w tym wydarzeń lokalnych. Z uwagi na obszerność tematu, szkolenie nie daje pełnej wiedzy ani przeglądu wszystkich możliwości, prezentuje jednak korzyści płynące z wykorzystania z najpopularniejszego serwisu społecznościowego (Facebook) oraz mniej znane, a proste i wygodne w użyciu narzędzie, jakim jest Google Keep. W ramach szkolenia osoby uczestniczące będą miały możliwość utworzenia profilu (strony) inicjatywy społecznej/akcji, utworzenia e-usługi „wydarzenie” na Facebooku, a także utworzenia, edytowania i zarządzania notatkami tekstowymi i listami zadań w Google Keep.

Szkolenie przeznaczone jest dla aktywnych mieszkańców i mieszkanek gminy, którzy mają pomysły (i być może już doświadczenia) związane z działaniem na rzecz społeczności lokalnej, ale chcą poznać narzędzia ułatwiające zaangażowanie i realizację celów. Przedmiotem warsztatu jest kilka narzędzi, uregulowanych prawnie, które w rękach aktywnych osób są potężnymi instrumentami, poprzez które można wpływać na otoczenie. Dostęp do informacji publicznej, udział w konsultacjach społecznych, wykorzystanie artykułu 241 kpa i realizacja działań w ramach inicjatywy lokalnej – to temat tego szkolenia, na które zapraszamy tych, którzy wiedzą, co chcą zrobić, ale szukają sposobu!

Szkolenie przeznaczone jest dla aktywnych mieszkańców i mieszkanek gminy, którzy mają pomysły (i być może już doświadczenia) związane z działaniem na rzecz społeczności lokalnej, ale chcą poznać narzędzia ułatwiające zaangażowanie i realizację celów. Przedmiotem warsztatu jest kilka narzędzi, uregulowanych prawnie, które w rękach aktywnych osób są potężnymi instrumentami, poprzez które można wpływać na otoczenie. Dostęp do informacji publicznej, udział w konsultacjach społecznych, wykorzystanie artykułu 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) i realizacja działań w ramach inicjatywy lokalnej – to temat tego szkolenia, na które zapraszamy tych, którzy wiedzą, co chcą zrobić, ale szukają sposobu!

Szkolenie skierowane jest do tych mieszkańców i mieszkanek gminy, którzy mają pomysły na działania lub dostrzegają potrzeby i wyzwania stojące przed lokalnymi społecznościami, i zastanawiają się, w jaki sposób zaangażować w inicjatywy na rzecz wspólnego dobra.

Szkolenie skierowane jest do tych mieszkańców i mieszkanek gminy, którzy mają pomysły na działania lub dostrzegają potrzeby i wyzwania stojące przed lokalnymi społecznościami, i zastanawiają się, w jaki sposób zaangażować w inicjatywy na rzecz wspólnego dobra.

Zmień rozmiar czcionki