Zaangażowanie obywatelskie

Dzięki scenariuszom z tego obszaru będziesz mógł/mogła poprowadzić szkolenia dedykowane osobom, które chcą stać się bardziej świadomym obywatelami/obywatelkami i aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym. Podczas szkoleń dowiedzą się, że technologie mogą im to bardzo ułatwić.

Nauczą się, jak łatwo pozyskiwać i selekcjonować informacje. Poznają narzędzia ułatwiające wyszukiwanie i kontakt z organizacjami pozarządowymi działającymi w interesującym je obszarze. Nauczą się, jak korzystać z serwisów pozwalających na zabieranie głosu w ważnych dla nich sprawach. Dowiedzą się też m. in. jak się dopisać do listy wyborców czy zgłosić zbiórkę publiczną przez internet. A jeśli sami będą chcieli działać i zmobilizować innych do aktywności, podczas szkoleń będą też mieli okazje poznać narzędzia online, które im to ułatwiają.

Szkolenie ma charakter wprowadzający osoby uczestniczące w obszar e-administracji. Pozwala zapoznać się z podstawową platformą integrującą usługi urzędów centralnych i lokalnych, poznać jej funkcje i zasady działania, dowiedzieć się, jak zakłada się konto użytkownika i potwierdza Profil Zaufany, uprawniający do pełnego korzystania z platformy. Osoba, która weźmie udział w szkoleniu, będzie: (1) wiedziała, czym jest platforma e-PUAP, (2) jakie sprawy urzędowe można załatwić bezpłatnie i bez wychodzenia z domu, (3) posiadała swoje własne konto użytkownika pozwalające na korzystanie z urzędów online, (4) potrafiła wyszukać interesującą ją usługi online, lokalne i centralne.

Szkolenie ma charater wprowadzającym osoby uczestniczące w obszar e-administracji. Pozwala zapoznać się z podstawową platformą integrującą usługi urzędów centralnych i lokalnych, poznać jej funkcje i zasady działania, dowiedzieć się, jak zakłada się konto użytkownika i potwierdza Profil Zaufany, uprawniający do pełnego korzystania z platformy. Osoba, która weźmie udział w szkoleniu, będzie: (1) wiedziała, czym jest platforma e-PUAP, (2) jakie sprawy urzędowe można załatwić bezpłatnie i bez wychodzenia z domu, (3) posiadała swoje własne konto użytkownika pozwalające na korzystanie z urzędów online, (4) potrafiła wyszukać interesującą ją usługi online, lokalne i centralne.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które posiadają już potwierdzony Profil Zaufany i znają podstawowe zasady korzystania z platformy, chcą jednak na przykładzie kilku wybranych usług nabrać swobody w korzystaniu z niej, poznać różne opcje oferowane przez ePUAP i w pełni korzystać z zalet nowoczesnej e-administracji.Osoba, która weźmie udział w szkoleniu, będzie: (1) potrafiła korzystać z wielu usług dostępnych na platformie ePUAP, (2) wiedziała, jak sprawdzić, które sprawy urzędowe można załatwić bez kosztów i bez wychodzenia z domu, (3) gotowa do samodzielnego poznawania i testowania nowych rozwiązań e-administracji.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które posiadają już potwierdzony Profil Zaufany i znają podstawowe zasady korzystania z platformy, chcą jednak na przykładzie kilku wybranych usług nabrać swobody z korzystania z niej, poznać różne opcje oferowane przez ePUAP i w pełni korzystać z zalet nowoczesnej e-administracji. Osoba, która weźmie udział w szkoleniu, będzie: (1) potrafiła korzystać z wielu usług dostępnych na platformie ePUAP, (2) wiedziała, jak sprawdzić, które sprawy urzędowe można załatwić bez kosztów i bez wychodzenia z domu, (3) gotowa do samodzielnego poznawania i testowania nowych rozwiązań e-administracji.

Szkolenie jest okazją, aby zidentyfikować ważne i przydatne miejsca w internecie, które mogą stać się źródłem ciekawej, potrzebnej i łatwo dostępnej wiedzy. Udostępnianej zarówno w postaci tekstowej, jak i multimedialnej. Szkolenie wprowadza w temat serwisów informacyjnych, prezentuje projekt Wikipedia, oswaja z korzystaniem z radia i telewizji poprzez internet. Osoba, która weźmie udział w szkoleniu, będzie: (1) znała największe krajowe i regionalne serwisy informacyjne online i wiedziała, jaki rodzaj informacji tam znajdzie, (2) wiedziała, czym jest Wikipedia i czego można (i warto) tam szukać, (3) potrafiła znaleźć w internecie program radiowy i telewizyjny oraz obejrzeć go online.

Szkolenie jest okazją, aby zidentyfikować ważne i przydatne miejsca w internecie, które mogą stać się źródłem ciekawej, potrzebnej i łatwo dostępnej wiedzy. Udostępnianej zarówno w postaci tekstowej, jak i multimedialnej. Szkolenie wprowadza w temat serwisów informacyjnych, prezentuje projekt Wikipedia, oswaja z korzystaniem z radia i telewizji poprzez internet. Pozwala poznać też dwa bardzo wygodne narzędzia od Google: tłumacza online i serwis z wiadomościami, który można dopasować do swoich potrzeb. Osoba, która weźmie udział w szkoleniu, będzie: (1) znała największe krajowe i regionalne serwisy informacyjne online i wiedziała, jaki rodzaj informacji tam znajdzie, (2) wiedziała, czym jest Wikipedia i czego można (i warto) tam szukać, (3) potrafiła znaleźć w internecie program radiowy i telewizyjny oraz obejrzeć go online, (4) mogła skorzystać bez przeszkód z obcojęzycznych materiałów informacyjnych.

Szkolenie jest okazją do poznania źródeł informacji o najbliższym otoczeniu. Daje odpowiedź na pytania: skąd czerpać wiarygodne informacje, gdzie znaleźć bieżące informacje? Skąd wziąć konkretne dane? Osoby uczesniczące poznają kilkanaście źródeł informacji o mieście czy gminie. W ramach szkolenia będą miały też możliwość przyjrzenia się stronie internetowej miasta/gminy, sprawdzenia, co znajduje się w serwisach internetowych instytucji publicznych, poznania interaktywnych baz danych statystycznych i różnych form ich udostępniania.

Szkolenie jest okazją do poznania źródeł informacji o najbliższym otoczeniu. Daje odpowiedź na pytania: skąd czerpać wiarygodne informacje, gdzie znaleźć bieżące informacje? Skąd wziąć konkretne dane? Osoby uczesniczące poznają kilkanaście źródeł informacji o mieście czy gminie. W ramach szkolenia osoby uczestniczące będą miały możliwość przyjrzenia się stronie internetowej miasta/gminy, sprawdzenia, co znajduje się w serwisach internetowych instytucji publicznych, poznania interaktywnych baz danych statystycznych i różnych form ich udostępniania.

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które korzystają z internetu jako ze źródła informacji i traktują je jako ważny czynnik wspierający podejmowanie decyzji prywatnych, rodzinnych czy zawodowych. Najważniejszym przesłaniem płynącym z tego szkolenia jest to, że nie można wierzyć we wszystko, co znajduje się online. Ale też 0 że są sposoby, które pozwalają weryfikować prawdziwość takich informacji. Osoba, która weźmie udział w szkoleniu: (1) dowie się, czym są fake newsy i jak je można rozpoznać, (2) będzie potrafić ocenić, czy informacja z internetu jest wiarygodna, (3) pozna polskie i zagraniczne inicjatywy prowadzące do ograniczenia zalewu nieprawdziwych informacji w internecie.

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które korzystają z internetu jako ze źródła informacji i traktują je jako ważny czynnik wspierający podejmowanie decyzji prywatnych, rodzinnych czy zawodowych. Najważniejszym przesłaniem płynącym z tego szkolenia jest to, że nie można wierzyć we wszystko, co znajduje się online. Ale też 0 że są sposoby, które pozwalają weryfikować prawdziwość takich informacji. Osoba, która weźmie udział w szkoleniu: (1) dowie się, czym są fake newsy i jak je można rozpoznać, (2) będzie potrafić ocenić, czy informacja z internetu jest wiarygodna, (3) pozna polskie i zagraniczne inicjatywy prowadzące do ograniczenia zalewu nieprawdziwych informacji w internecie.

Loading...
Zmień rozmiar czcionki