1a. E-obywatel rusza na platformę. Podstawy e-PUAP

Szkolenie ma charakter wprowadzający osoby uczestniczące w obszar e-administracji. Pozwala zapoznać się z podstawową platformą integrującą usługi urzędów centralnych i lokalnych, poznać jej funkcje i zasady działania, dowiedzieć się, jak zakłada się konto użytkownika i potwierdza Profil Zaufany, uprawniający do pełnego korzystania z platformy. Osoba, która weźmie udział w szkoleniu, będzie: (1) wiedziała, czym jest platforma e-PUAP, (2) jakie sprawy urzędowe można załatwić bezpłatnie i bez wychodzenia z domu, (3) posiadała swoje własne konto użytkownika pozwalające na korzystanie z urzędów online, (4) potrafiła wyszukać interesującą ją usługi online, lokalne i centralne.