8a. Lokalne wydarzenie – promocja i organizacja z pomocą Facebooka i Google Keep

Szkolenie daje możliwość zapoznania uczestniczeki i uczesników z kilkoma e-usługami, które można wykorzystać podczas organizowania i promowania wydarzeń, w tym wydarzeń lokalnych. Z uwagi na obszerność tematu, szkolenie nie daje pełnej wiedzy ani przeglądu wszystkich możliwości, prezentuje jednak korzyści płynące z wykorzystania najpopularniejszego serwisu społecznościowego (Facebook) oraz mniej znane, a proste i wygodne w użyciu narzędzie, jakim jest Google Keep. W ramach szkolenia osoby uczestniczące (OU) będą miały możliwość stworzenia prywatnego konta na Facebooku oraz profilu organizowanego przez siebie wydarzenia, a także utworzenia, edytowania i zarządzania notatkami tekstowymi i listami zadań w Google Keep.