PiRZ_R_2a. Podlaskie wsparcie dla przedsiębiorców

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił/potrafiła korzystać z różnych form wsparcia dla przedsiębiorców oraz gotowych rozwiązań takich jak wirtualne biura czy hosting lub ogólnych zasad prowadzenie własnej działalności.

Nabędzie wiedzę iumiejętności na temat różnorodności rozwiązań biznesowych. Osoba uczestnicząca w szkoleniu będzie potrafiła przeszukać proponowane strony w celu odszukania interesujących ją zasobów. Uczestnik/uczestniczka pozna możliwości jakie dają Inkubatory Przedsiębiorczości.