Praca i rozwój zawodowy

Dzięki scenariuszom z tego obszaru będziesz mógł/mogła poprowadzić szkolenia dedykowane osobom, które szukają pracy lub planują rozwój zawodowy.

Uczestnicy/uczestniczki będą mogli się dowiedzieć, jak szukać pracy przez internet i jak uczyć się nowych rzeczy, znajomość których podniesie ich kwalifikacje zawodowe albo poprawi umiejętności pracy zdalnej z wykorzystaniem narzędzi online. Cześć scenariuszy z tego obszaru pozwala poprowadzić szkolenia dedykowane osobom, które myślą o założeniu firmy i chcą się dowiedzieć, jak ją założyć i efektywnie prowadzić, korzystając z internetu.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e- usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił korzystać z narzędzi biznesowych ułatwiających pracę własną oraz zespołu. Nabędzie wiedzę i umiejętności na temat różnorodności rozwiązań biznesowych. Potrafi dopasować narzędzia do własnej specyfiki pracy oraz wymagań zespołu z którym współpracuje.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e- usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił korzystać z narzędzi biznesowych ułatwiających pracę własną oraz zespołu. Nabędzie wiedzę i umiejętności na temat różnorodności rozwiązań biznesowych. Potrafi dopasować narzędzia do własnej specyfiki pracy oraz wymagań zespołu z którym współpracuje.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił/potrafiła wyszukać wiarygodne informacje związane z bieżącymi regulacjami prawnymi związanymi z życiem zawodowym oraz osobistym. Uzyska również informacje o wiarygodnych serwisach zajmujących się tą tematyką. Osoba uczestnicząca w szkoleniu będzie potrafiła również odszukać oraz pobrać bezpłatne formularze zamieszczone w serwisach. Dzięki czemu uzyska większą mobilność i niezależność, załatwiając sprawy bez wychodzenia z domu oraz bez korzystania z płatnych usług specjalistów.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił/potrafiła wyszukać wiarygodne informacje związane z bieżącymi regulacjami prawnymi związanymi z życiem zawodowym oraz osobistym. Uzyska również informacje o wiarygodnych serwisach zajmujących się tą tematyką. Osoba uczestnicząca w szkoleniu będzie potrafiła również odszukać oraz pobrać bezpłatne formularze zamieszczone w serwisach. Dzięki czemu uzyska większą mobilność i niezależność, załatwiając sprawy bez wychodzenia z domu oraz bez korzystania z płatnych usług specjalistów.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił korzystać z różnych kalkulatorów online ułatwiających pracę w firmie lub prowadzenie własnej działalności. Nabędzie wiedzę i umiejętności na temat różnorodności rozwiązań biznesowych. Osoba uczestnicząca w szkoleniu będzie potrafiła przeszukać wiarygodne serwisy w celu odszukania interesujących ją zasobów. Uczestnik/uczestniczka pozna strony i serwisy, dzięki którym bezpłatnie i bez wychodzenia z domu załatwi sprawy organizacyjne firmy (np.: stworzy umowę o pracę lub wypełni formularz do ZUS).

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e- usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił korzystać z różnych kalkulatorów online ułatwiających pracę w firmie lub prowadzenie własnej działalności. Nabędzie wiedzę i umiejętności na temat różnorodności rozwiązań biznesowych. Osoba uczestnicząca w szkoleniu będzie potrafiła przeszukać wiarygodne serwisy w celu odszukania interesujących ją zasobów. Uczestnik/uczestniczka pozna strony i serwisy, dzięki którym bezpłatnie i bez wychodzenia z domu załatwi sprawy organizacyjne firmy (np.: stworzy umowę o pracę, wypełni formularz do ZUS, wystawi fakturę online).

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e- usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił złożyć przez internet wniosek związany z chęcią założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Uzyska również informacje o możliwości złożenia wniosku zdalnie za pośrednictwem serwisu ePUAP. Osoba uczestnicząca w szkoleniu będzie potrafiła również odszukać kody PKD niezbędne do uzupełnienia wniosku oraz określenia profilu działalności. Uczestnik/uczestniczka będzie wiedział/wiedziała jakie sprawy może załatwić poprzez wykorzystanie serwisu CEIDG bezpłatnie i bez wychodzenia z domu.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e- usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił złożyć przez internet wniosek związany z chęcią założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Uzyska również informacje o możliwości złożenia wniosku zdalnie za pośrednictwem serwisu ePUAP. Osoba uczestnicząca wszkoleniu będzie potrafiła również odszukać kody PKD niezbędne do uzupełnienia wniosku oraz określenia profilu działalności. Uczestnik/uczestniczka będzie wiedział/wiedziała jakie sprawy może załatwić poprzez wykorzystanie serwisu CEIDG bezpłatnie i bez wychodzenia z domu.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu będzie potrafił/ potrafiła wyszukać aktualne informacje dotyczące dotacji związanych z tworzeniem działalności. W ramach szkolenia osoby uczestniczące zapoznają się ze skutecznymi sposobami rozwoju własnej firmy na rynku współczesnym. Głównym celem tego szkolenia jest pomoc w nabyciu kompetencji cyfrowych wspierających założenie lub rozwój firmy zarówno w sferze zasobów ludzkich jak i umiejętności marketingowych. Dobrze byłoby więc, aby osoby uczestniczące były zainteresowane założeniem działalności lub prowadziły już własną firmę – wówczas skorzystają w pełni ze szkolenia.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu będzie potrafił/ potrafiła wyszukać aktualne informacje dotyczące dotacji związanych z tworzeniem działalności. W ramach szkolenia osoby uczestniczące zapoznają się ze skutecznymi sposobami rozwoju własnej firmy na rynku współczesnym. Głównym celem tego szkolenia jest pomoc w nabyciu kompetencji cyfrowych wspierających założenie lub rozwój firmy zarówno w sferze zasobów ludzkich jak i umiejętności marketingowych. Dobrze byłoby więc, aby osoby uczestniczące były zainteresowane założeniem działalności – wówczas skorzystają w pełni ze szkolenia.

Zmień rozmiar czcionki