Praca i rozwój zawodowy

Dzięki scenariuszom z tego obszaru będziesz mógł/mogła poprowadzić szkolenia dedykowane osobom, które szukają pracy lub planują rozwój zawodowy.

Uczestnicy/uczestniczki będą mogli się dowiedzieć, jak szukać pracy przez internet i jak uczyć się nowych rzeczy, znajomość których podniesie ich kwalifikacje zawodowe albo poprawi umiejętności pracy zdalnej z wykorzystaniem narzędzi online. Cześć scenariuszy z tego obszaru pozwala poprowadzić szkolenia dedykowane osobom, które myślą o założeniu firmy i chcą się dowiedzieć, jak ją założyć i efektywnie prowadzić, korzystając z internetu.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu będzie potrafił/potrafiła założyć w mediach społecznościowych konto firmowe (funpage) oraz pozna podstawowe jego funkcje. Osoba uczestnicząca będzie potrafiła samodzielnie dobrać usługi rozwojowe dla siebie i swoich pracowników. W ramach szkolenia osoby uczestniczące zapoznają się z podpisem elektronicznym, dzięki czemu będą miały możliwość podjęcia świadomej decyzji o jego posiadaniu. Głównym celem tego szkolenia jest pomoc w nabyciu kompetencji cyfrowych wspierających rozwój firmy zarówno w sferze zasobów ludzkich jak i umiejętności marketingowych. Dobrze byłoby więc, aby osoby uczestniczące prowadziły własną działalność lub były zainteresowane jej założeniem – wówczas skorzystają w pełni ze szkolenia.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu będzie potrafił/ potrafiła założyć w mediach społecznościowych konto firmowe (funpage) oraz pozna podstawowe jego funkcje. Osoba uczestnicząca samodzielnie będzie potrafiła dobrać usługi rozwojowe dla siebie i swoich pracowników. W ramach szkolenia osoby uczestniczące zapoznają się z podpisem elektronicznym, dzięki czemu będą miały możliwość podjęcia świadomej decyzji o jego posiadaniu. Głównym celem tego szkolenia jest pomoc w nabyciu kompetencji cyfrowych wspierających rozwój firmy zarówno w sferze zasobów ludzkich jak i umiejętności marketingowych. Dobrze byłoby więc, aby osoby uczestniczące prowadziły własną działalność lub były zainteresowane jej założeniem – wówczas skorzystają w pełni ze szkolenia.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu, będzie potrafił/ potrafiła złożyć przez internet wniosek o dopłaty bezpośrednie dla rolników. Osoby uczestniczące wszkoleniu zapoznają się z zasadami funkcjonowania aplikacji eWniosekPlus. Będą wiedziały jak działa aplikacja i jakie są główne korzyści wynikające z wypełniania oraz złożenia wniosku przez aplikację eWniosekPlus.

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu będzie potrafił/potrafiła złożyć przez internet wniosek o dopłaty bezpośrednie dla rolników. Osoby uczestniczące w szkoleniu zapoznają się z zasadami funkcjonowania aplikacji eWniosekPlus. Będą wiedziały jak działa aplikacja i jakie są główne korzyści wynikające z wypełniania oraz złożenia wniosku przez aplikację eWniosekPlus.

Loading...
Zmień rozmiar czcionki