Finanse

Dzięki scenariuszom z obszaru finanse dowiesz się, jak poprowadzić szkolenia, dzięki którym uczestnicy/uczestniczki nauczą się, jak wykorzystywać narzędzia dostępne w intrenecie do bezpiecznego i efektywnego zarządzania własnymi finansami. Nauczą się, jak bezpiecznie płacić, kupować i sprzedawać, ale też inwestować i oszczędzać w sieci, ale też jak założyć konto internetowe i robić przelewy online. Dowiedzą się też, jak wyszukiwać informacje o najlepszych sposobach oszczędzania i inwestowania. Poznają możliwości wymiany walut online i korzystania z cyfrowego portfela. Dzięki szkoleniom mogą stać się też bardziej świadomym konsumentami/konsumentkami, nauczyć się, jak wyszukiwać i porównywać ceny towarów i usług, wybierać najkorzystniejsze oferty, a w razie potrzeby skorzystać z procedur chroniących konsumentów, także wykorzystując do tego celu internet.

Cześć scenariuszy z tego obszaru jest też dedykowanych tematom dotyczącym zarabiania w sieci. Dzięki nim możesz poprowadzić szkolenie podczas którego osoby w nim uczestniczące dowiedzą się m. in. jak sprzedawać  za  pomocą  serwisów aukcyjnych i ogłoszeniowych oraz jak prowadzić sklep internetowy.

W trakcie zajęć uczestnicy/uczestniczki poznają strony e- konta przykładowych banków. Zdobędą podstawowe umiejętności, związane z obsługiwaniem elektronicznej bankowości. Sprawdzą, jak zalogować się na e-konto i korzystać z jego podstawowych funkcji oraz jak wysyłać przelewy i stałe zlecenia przez internet.

Uczestnik/uczestniczka szkolenia doskonali umiejętności obsługi e-konta, w tym sposób wykonywania różnych operacji na rachunku, m. in. wykonywania przelewów krajowych, ustalenia stałych zleceń. Dzięki korzystaniu z przykładowych porównywarek online może wybrać najkorzystniejsze konto osobiste.

Uczestnicy/uczestniczki szkolenia zapoznają się z najważniejszymi produktami bankowymi dla osób oszczędzających – kontem oszczędnościowym i lokatą terminową. Doskonalą umiejętności obsługi e-konta, w tym zakładanie lokaty. Poznają kryteria, zgodnie z którymi można dokonać wyboru lokaty – wysokość oprocentowania, częstotliwość kapitalizacji odsetek. Posługują się kalkulatorem oszczędności i kalkulatorem lokat w celu określenia zysku z oszczędności.

W czasie szkolenia uczestnicy/uczestniczki doskonalą umiejętności obsługi konta przez internet, prowadząc operacje na rachunku oszczędnościowym, zakładając i zrywając lokaty. Oceniają oferty lokat, proponowanych przez banki posługując się różnymi narzędziami, w tym kalkulatorami i porównywarkami, informacjami na portalach finansowych.

Uczestnicy/uczestniczki szkolenia poznają różne formy płatności bezgotówkowych. Dowiadują się, jakie są rodzaje kart płatniczych, jak płacić kartami, na czym polegają płatności mobilne. Wyszukują informacje o zasadach bezpieczeństwa w posługiwaniu się kartami.

Uczestnicy/uczestniczki szkolenia utrwalają i porządkują informacje o różnych formach płatności bezgotówkowych, w tym o płatnościach mobilnych. Poznają korzyści z posługiwania się kartami płatniczymi, w tym kartami kredytowymi. Posługują się kalkulatorem kart kredytowych i porównywarkami kart. Wyszukują i krytycznie oceniają informacje o różnych ofertach bankowych.

Uczestnicy/uczestniczki zapoznają się z najważniejszymi formami inwestowania środków finansowych, w tym w fundusze inwestycyjne i papiery wartościowe. Poznają przykładowe źródła informacji dla początkujących inwestorów, w tym inwestorów giełdowych. Doskonalą umiejętności wyszukiwania przydatnych wiadomości o notowaniach funduszy, notowaniach indeksów giełdowych i spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Uczestnicy/uczestniczki poznają najważniejsze formy inwestowania środków finansowych, m. in. w fundusze inwestycyjne i papiery wartościowe. Poznają najważniejsze źródła informacji dla początkujących inwestorów, w tym inwestorów giełdowych. Doskonalą umiejętności wyszukiwania przydatnych informacji o notowaniach funduszy, notowaniach indeksów giełdowych i spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W trakcie szkolenia uczestnicy/uczestniczki poznają różne formy płatności za zakupy w internecie. Korzystają z instrukcji, dotyczących form płatności w wybranych sklepach internetowych. Dowiadują się, jak bezpiecznie zapłacić za zakupy kartą płatniczą, przelewem, czy za pośrednictwem przykładowych serwisów płatniczych.

W trakcie szkolenia uczestnicy/uczestniczki zapoznają się z informacjami o działaniu płatności mobilnych na stronach wybranych banków i systemów pozabankowych. Poznają system Blik i sprawdzają, jak go obsługiwać. Dowiadują się, jak bezpiecznie korzystać z cyfrowego portfela.

Zmień rozmiar czcionki