1b. Obsługa e-konta

Uczestnik/uczestniczka szkolenia doskonali umiejętności obsługi e-konta, w tym sposób wykonywania różnych operacji na rachunku, m. in. wykonywania przelewów krajowych, ustalenia stałych zleceń. Dzięki korzystaniu z przykładowych porównywarek online może wybrać najkorzystniejsze konto osobiste.