9b. Wymiana walut online

Uczestnicy/Uczestniczki dowiadują się, jak kupować waluty w kantorach internetowych i jak przestrzegać zasad bezpieczeństwa takich transakcji. Posługują się kalkulatorami walut oraz porównywarkami kursów walut.