8b. Konsument w sieci

W trakcie szkolenia uczestnicy/uczestniczki zapoznają się z zasobami portali konsumenckich, wyszukując informacje o prawach konsumenta, kupującego przez internet. Poznają obowiązki sprzedawcy i kupującego w sieci i dowiadują się, jak egzekwować swoje prawa np. składając reklamację, dokonując zwrotu towarów i otrzymując zwrot wpłaconych środków. Wiedzą, jak zwrócić się o poradę eksperta online.