2a. Oszczędzanie przez internet

Uczestnicy/uczestniczki szkolenia zapoznają się z najważniejszymi produktami bankowymi dla osób oszczędzających – kontem oszczędnościowym i lokatą terminową. Doskonalą umiejętności obsługi e-konta, w tym zakładanie lokaty. Poznają kryteria, zgodnie z którymi można dokonać wyboru lokaty – wysokość oprocentowania, częstotliwość kapitalizacji odsetek. Posługują się kalkulatorem oszczędności i kalkulatorem lokat w celu określenia zysku z oszczędności.