4b. Inwestowanie przez internet

Uczestnicy/uczestniczki poznają najważniejsze formy inwestowania środków finansowych, m. in. w fundusze inwestycyjne i papiery wartościowe. Poznają najważniejsze źródła informacji dla początkujących inwestorów, w tym inwestorów giełdowych. Doskonalą umiejętności wyszukiwania przydatnych informacji o notowaniach funduszy, notowaniach indeksów giełdowych i spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych.