4a. Inwestowanie przez internet

Uczestnicy/uczestniczki zapoznają się z najważniejszymi formami inwestowania środków finansowych, w tym w fundusze inwestycyjne i papiery wartościowe. Poznają przykładowe źródła informacji dla początkujących inwestorów, w tym inwestorów giełdowych. Doskonalą umiejętności wyszukiwania przydatnych wiadomości o notowaniach funduszy, notowaniach indeksów giełdowych i spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych.