Edukacja

Dzięki scenariuszom z tego obszaru będziesz mógł/mogła poprowadzić szkolenia dedykowane osobom, które planują się uczyć, wykorzystując do tego internet i chcą się dowiedzieć, jak to robić efektywnie.

Podczas szkoleń z tego obszaru uczestnicy/uczestniczki poznają narzędzia do indywidulanej nauki, uczenia się z pomocą trenera albo w większej grupie, kiedy internauci wymieniają się informacjami, dyskutują i wspólne wykonują zadania. Dowiedzą się też, jak wyszukiwać ciekawe materiały i kursy. Poznają też miejsca w sieci godne zaufania, udostępniające materiały, które można wykorzystywać nie łamiąc prawa.

Po ukończeniu zajęć uczestnicy będą umieli: posługiwać się dyskiem Google na różnych urządzeniach, w tym mobilnych, tworzyć proste treści cyfrowe, w tym ważne dla ich edukacji na przykład: tekst, tabela, obraz; dzielić się tylko pewnymi informacjami osobowymi moimi lub innych osób w środowisku sieciowym.

Po ukończeniu zajęć uczestnicy będą umieli: posługiwać się dyskiem Google na różnych urządzeniach, w tym mobilnych, tworzyć własne zasoby cyfrowe (np. teksty, grafiki, zdjęcia, prezentacje, filmy), wykorzystując w tym celu także istniejące już materiały, utworzone przez inne osoby i instytucje; dzielić się tylko pewnymi informacjami osobowymi moimi lub innych osób w środowisku sieciowym.

Po ukończeniu zajęć uczestnicy będą umieli: posługiwać się dyskiem Google na różnych urządzeniach, w tym mobilnych, tworzyć proste treści cyfrowe, w tym ważne dla ich edukacji na przykład: tekst, tabela, obraz, prezentacja; dzielić się tylko pewnymi informacjami osobowymi moimi lub innych osób w środowisku sieciowym.

Po ukończeniu zajęć uczestnicy będą umieli:; posługiwać się dyskiem Google na różnych urządzeniach, w tym mobilnych, tworzyć własne zasoby cyfrowe (np. teksty, grafiki, zdjęcia, prezentacje, filmy), wykorzystując w tym celu także istniejące już materiały, utworzone przez inne osoby i instytucje, dzielić się tylko pewnymi informacjami osobowymi moimi lub innych osób w środowisku sieciowym.

Po ukończeniu zajęć uczestnicy będą wiedzieli, co to jest programowanie i na czym ono polega. Będą znali proste programy/aplikacje do nauki logicznego myślenia, programowania.

Po ukończeniu zajęć uczestnicy będą wiedzieli, co to jest programowanie i na czym ono polega. Będą znali min. 2 różne programy/aplikacje do nauki logicznego myślenia, programowania.

Uczestnicy po szkoleniu będą mieli świadomość istnienia różnych narzędzi do tworzenia zasobów cyfrowych np. prezentacji multimedialnych, obrazów. Będą znali także kryteria wyboru narzędzi do własnego użytku (np. darmowe – płatne, dostępność offline – online).

Uczestnicy po szkoleniu będą mieli świadomość istnienia różnych narzędzi do tworzenia zasobów cyfrowych np. prezentacji multimedialnych, obrazów. Będą znali także kryteria wyboru narzędzi do własnego użytku (np. darmowe – płatne, dostępność offline – online). Również będą potrafili przetestować wybrane narzędzie do tworzenia zasobów cyfrowych.

Uczestnicy po szkoleniu będą mieli świadomość istnienia różnych typów licencji Creative Commons, w oparciu o które można pobierać z internetu oraz publikować w Sieci różnego rodzaju cyfrowe zasoby. Będą potrafić zadbać o przestrzeganie prawa w pobieraniu i publikowaniu/udostępnianiu różnego rodzaju zasobów multimedialnych.

Uczestnicy po szkoleniu będą mieli świadomość istnienia różnych typów licencji Creative Commons, w oparciu o które można pobierać z internetu oraz publikować w Sieci różnego rodzaju cyfrowe zasoby. Będą potrafili zadbać o przestrzeganie prawa w pobieraniu i publikowaniu/udostępnianiu różnego rodzaju zasobów multimedialnych. Przed publikacją w Sieci będą umieli własne materiały cyfrowe oznaczyć symbolami licencji Creative Commons.

Zmień rozmiar czcionki