Religia i potrzeby duchowe

Dzięki scenariuszom z tego obszaru będziesz mógł/mogła poprowadzić szkolenia, dla osób które chcą zadbać o swój rozwój duchowy. Podczas szkoleń będą mogły się dowiedzieć jak to robić, używając narzędzi dostępnych w internecie.

Nauczą się, jak wyszukiwać materiały poświęcone rozwojowi religijnemu i duchowemu na stronach i w serwisach internetowych, kanałach video, w internetowych stacjach radiowych i telewizjach oraz na blogach, na profilach i w mediach społecznościowych. Dowiedzą się też, że dzięki nowym technologiom możliwy jest udział w praktykach religijnych, mszach, nabożeństwach czy medytacjach, a nawet w pielgrzymce online, co może być szczególnie przydatne osobom starszym, chorym czy osobom z niepełnosprawnościami.

W trakcie szkolenia uczestnik/uczestniczka dowie się o wartościowych miejscach w sieci, które ukazują życie inauczanie Jana Pawła II. Pozna Centrum Myśli Jana Pawła II, internetową encyklopedię WIKIJP2, Zintegrowaną Bazę Tekstów Papieskich oraz zasoby audiowizualne, m.in. mediatekę związaną z osobą świętego. Dowie się o ofercie turystycznych wędrówek szlakami papieża-Polaka.

W trakcie szkolenia uczestnik/uczestniczka dowie się o wartościowych miejscach w sieci, które ukazują życie inauczanie Jana Pawła II. Pozna Centrum Myśli Jana Pawła II, internetową encyklopedię WIKIJP2, Zintegrowaną Bazę Tekstów Papieskich oraz zasoby audiowizualne, m.in. mediatekę związaną z osobą świętego. Dowie się o ofercie turystycznych wędrówek szlakami papieża-Polaka, zwiedzania Wadowic online. Pozna aplikacje mobilne dotyczące życia i działalności papieża Jana Pawła II.

Loading...
Zmień rozmiar czcionki