11a. Jan Paweł II: papieskimi szlakami – papieskim szlakiem – nauczanie i wędrówki

W trakcie szkolenia uczestnik/uczestniczka dowie się o wartościowych miejscach w sieci, które ukazują życie inauczanie Jana Pawła II. Pozna Centrum Myśli Jana Pawła II, internetową encyklopedię WIKIJP2, Zintegrowaną Bazę Tekstów Papieskich oraz zasoby audiowizualne, m.in. mediatekę związaną z osobą świętego. Dowie się o ofercie turystycznych wędrówek szlakami papieża-Polaka.