11b. Jan Paweł II – papieskim szlakiem – nauczanie i wędrówki

W trakcie szkolenia uczestnik/uczestniczka dowie się o wartościowych miejscach w sieci, które ukazują życie inauczanie Jana Pawła II. Pozna Centrum Myśli Jana Pawła II, internetową encyklopedię WIKIJP2, Zintegrowaną Bazę Tekstów Papieskich oraz zasoby audiowizualne, m.in. mediatekę związaną z osobą świętego. Dowie się o ofercie turystycznych wędrówek szlakami papieża-Polaka, zwiedzania Wadowic online. Pozna aplikacje mobilne dotyczące życia i działalności papieża Jana Pawła II.