13b. Tworzenie własnych zasobów graficznych w programie Pixlr Editor – część 2.

Po ukończeniu zajęć uczestnicy będą umieli tworzyć cyfrowe zdjęcia/obrazy w programie Pixlr Editor (podłączonego do dysku Google), z wykorzystaniem np. funkcji: przesłaniania obrazu (tzw. warstwy), wprowadzania tekstu do obrazu, dodawanie do obrazu tzw. efektu łuny (blasku), dodawania nowego obrazu jako warstwy. Będą także umieli dzielić się tylko pewnymi swoimi informacjami osobowymi lub innych osób w środowisku sieciowym.