13a. Tworzenie własnych zasobów graficznych w programie Pixlr Editor – część 2.

Po ukończeniu zajęć uczestnicy będą umieli tworzyć cyfrowe zdjęcia/obrazy w programie Pixlr Editor (podłączonego do dysku Google), z wykorzystaniem np. funkcji: przesłaniania obrazu (tzw. warstwy), wprowadzania tekstu do obrazu, dodawanie do obrazu tzw. efektu łuny (blasku). Będą także umieli dzielić się tylko pewnymi swoimi informacjami osobowymi lub innych osób w środowisku sieciowym.