11a. Tworzenie galerii zdjęć, albumów i edycja zdjęć w serwisie Google

Po ukończeniu zajęć uczestnicy będą umieli:posługiwać się dyskiem Google na różnych urządzeniach, w tym mobilnych; tworzyć proste cyfrowe zdjęcia/obrazy;dzielić się tylko pewnymi informacjami osobowymi moimi lub innych osób w środowisku sieciowym.