FI_R_1a. Jak przekazać 1% podatku na rzecz regionu?

W trakcie szkolenia, kierowanego do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, uczestnicy/uczestniczki zapoznają się ze zasadami wypełniania formularza podatkowego w zakresie przekazywania1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Zapoznają się z formularzem PIT. Wyszukują organizacje pożytku publicznego funkcjonujące w regionie, korzystając m. in. z informacji dostępnych na specjalnej stronie internetowej, uruchomionej w ramach akcji „Wspieram region”. Ze szkolenia mogą również korzystać – po dostosowaniu materiałów do specyfiki regionu – osoby mieszkające w innych województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim, śląskim.